Leave a Reply

In opdracht van ConceptMill heb ik een tweetal MTNL projecten gemaakt. De vormgeving en opmaak van een jaarverslag, en een bureaukalender.

Opdrachtgever: ConceptMill